Automatické přesměrování všech zpráv

Můžete si nastavit automatické přeposílání všech e-mailů z iCloud Mailu na jiný e-mailový účet. Tato možnost je užitečná zejména v případě, že používáte více e-mailových účtů.

Můžete si také nastavit kritéria tak, aby se přeposílaly pouze určité zprávy. Další informace najdete v kapitole Automatické filtrování e-mailů.

Automatické přesměrování všech zpráv

  1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu Předvolby.

  2. V okně Obecné vyberte možnost Přesměrovat mou poštu na a do příslušného textového pole uveďte adresu pro přesměrování.

  3. Pokud v iCloud Mailu nechcete ukládat kopie přesměrovaných zpráv, vyberte možnost Smazat zprávy po přesměrování.

    Mějte na paměti, že ukládání kopií přesměrovaných zpráv snižuje kapacitu vašeho úložiště v iCloudu.

  4. Klikněte na Hotovo.

Ukončení přesměrování zpráv

  1. V iCloud Mailu vyberte v rozevírací nabídce akcí na bočním panelu Předvolby.

  2. V okně Obecné zrušte výběr možnosti Přesměrovat mou poštu na.

  3. Klikněte na Hotovo.