Označování zpráv

V iCloud Mailu můžete zprávy v seznamu pro lepší přehled označovat. Můžete například označit všechny odpovědi na určitou e-mailovou pozvánku, abyste je mohli později zkontrolovat. Seznam zpráv pak můžete setřídit, abyste se rychle dostali k označeným zprávám.

Označené zprávy se v seznamu zpráv zobrazují s ikonou praporku .

Označování zpráv

  1. V seznamu zpráv vyberte zprávu nebo zprávy, které chcete označit.

    Když stisknete klávesu Shift, můžete kliknutím vybrat více sousedních zpráv, stisknutím Cmd a kliknutím vyberete více nesousedních zpráv.

  2. Na panelu nástrojů iCloud Mailu klikněte na tlačítko Označit.