Nastavení odesílatele jako VIP

Udržujte si lepší přehled o zprávách od zvláště důležitých lidí tím, že si tyto odesílatele v iCloud Mailu označíte jako VIP. VIP odesílatelé jsou viditelně označeni hvězdičkou vedle jména ve zprávách, které od nich dostanete. iCloud Mail pro každého VIP odesílatele přidá jednu složku, takže se vždy snadno dostanete k jejich zprávám.

Nastavení odesílatele jako VIP

  1. V seznamu zpráv vyberte nějakou zprávu od odesílatele, kterého chcete nastavit jako VIP.

  2. V hlavičce zprávy klikněte na jméno nebo e-mailovou adresu odesílatele a potom vyberte možnost VIP.

    iCloud Mail na bočním panelu přidá novou složku pro VIP odesílatele.

Své VIP odesílatele máte k dispozici v aplikaci Mail pro iOS 6 a novější a v aplikaci Mail pro OS X 10.8 a novější.