Další podrobnosti e-mailu

Ve výchozím nastavení každý příchozí e-mail zobrazuje odesílatele, příjemce a datum. Pokud chcete zobrazit více podrobností zprávy – například návratovou cestu a cestu doručení e-mailu, pole Odpověď nebo typ obsahu, můžete zobrazit dlouhé záhlaví zprávy.

Zobrazení dlouhého záhlaví

  1. Dvojím kliknutím na zprávu ji zobrazte v novém okně.

  2. V rozevírací nabídce Akce na panelu nástrojů vyberte položku Zobrazit dlouhá záhlaví.