Čtení e-mailů

Zprávy iCloud Mailu můžete číst ve webovém prohlížeči v libovolném Macu nebo počítači s Windows připojenému k internetu. Doporučené prohlížeče najdete v článku iCloud: Systémové požadavky na webu podpory Apple.

iCloud Mail automaticky kontroluje nové zprávy a ukládá je do složky Příchozí.

Poznámka: Chcete-li, aby se vaše e-maily z iCloudu zobrazovaly i ve vašich zařízeních, musíte v nich zapnout iCloud Mail. Další informace najdete v kapitole Nastavení iCloud Mailu ve vašich zařízeních.

Čtení pošty iCloud Mailu prostřednictvím webového prohlížeče

 • V iCloud Mailu klikněte na složku Příchozí a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li si přečíst e-mailovou zprávu, vyberte ji v seznamu zpráv.

  • Chcete-li otevřít e-mailovou zprávu v novém okně, dvakrát na ni v seznamu klikněte.

Zprávy v seznamu jsou označeny těmito ikonami:

 • Tečka — Zpráva je nepřečtená.

 • Kancelářská sponka — Zpráva obsahuje přílohu.

 • Zahnutá šipka — Zpráva, na kterou jste odpověděli (nebo jste na ni odpověděli a přeposlali jste ji).

 • Šipka vpravo — Zpráva, kterou jste přeposlali.

 • Označení — Označená zpráva. Další informace najdete v části Označování zpráv.

 • Hvězdička — Zpráva od VIP odesílatele. Další informace najdete v kapitole Nastavení odesílatele jako VIP.

 • Nevyžádané — Zpráva označená jako nevyžádaná. Další informace najdete v části Správa nevyžádané pošty.

Změna vzhledu e-mailů

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li změnit vzhled okna e-mailu, kliknutím na tlačítko Přepnout zobrazení nad seznamem zpráv můžete přepínat mezi následujícími možnostmi:

  • Širokoúhlé (tři sloupce)

  • Kompaktní (dva sloupce)

   V kompaktním zobrazení můžete procházet složky e-mailu kliknutím na rozbalovací šipku nad seznamem zpráv.

   Okno kompaktního zobrazení se zobrazenými složkami
 • Chcete-li nastavit, zda se mají automaticky načítat obrázky HTML při zobrazení zprávy, z rozevírací nabídky akcí na bočním panelu vyberte možnost Předvolby. V okně Obecné vyberte možnost Načíst obrázky ve zprávách HTML a klikněte na Hotovo.

  Pokud možnost Načíst obrázky ve zprávách HTML vybraná není a chcete zobrazit obrázky ve zprávě, musíte kliknout na možnost Načíst obrázky.

V předvolbách iCloud Mailu můžete také upravit další možnosti zobrazení e-mailů. V rozevírací nabídce akcí vyberte položku Předvolby.