Створення групи та додавання до неї контактів

Ви можете створювати групи контактів, що спрощує пошук окремих контактів, наприклад таких як, члени Вашої спортивної команди або лікарі.

У програмі «Контакти» є стандартна група «Усі контакти».

Створення групи

 1. У програмі «Контакти» у iCloud натисніть кнопку «Додати» на боковій панелі і виберіть «Нова група».

  Додається нова група з назвою за промовчанням.

  Текстове поле «Створити групу»
 2. Введіть назву групи та натисніть Enter (Return) або клікніть за межами текстового поля.

  Група одразу відображається на своєму місці за алфавітним порядком.

  Щоб змінити назву групи пізніше, двічі клікніть її та введіть нову назву в текстовому полі.

Додавання контактів в групу

 1. Клікніть «Усі контакти».

 2. Перетягніть один або кілька контактів зі списку «Усі контакти» в іншу групу ліворуч.

  Ви можете додавати контакт до декількох груп.

  Щоб вибрати кілька суміжних контактів, клікніть перший із них, натисніть і утримуйте клавішу Shift, а потім останній. Щоб вибрати кілька несуміжних контактів, натисніть і утримуйте клавішу Command (Mac) або Control (Windows) і оберіть бажані контакти.