Пошук електронної пошти

Ви можете шукати в програмі Mail у iCloud електронні повідомлення, що містять потрібний текст в будь-яких полях.

Пошук електронних повідомлень

  1. На бічній панелі виберіть, де проводити пошук, наприклад, «Вхідні» або іншу скриньку.

  2. Натисніть «Пошук» над списком повідомлень, введіть потрібний текст і виберіть поле для пошуку: «Від», «Кому», «Тема» або «Всі».

    Поле пошуку у вікні iCloud
  3. Щоб знову переглянути всі повідомлення, натисніть кнопку «Видалити» в полі пошуку.