Видалення контакту

Ви можете видалити контакт у будь-який час.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі видалення контакту, він видаляється на усіх пристроях, на яких у iCloud увімкнено функцію «Контакти». Наприклад, якщо на iPhone та Mac увімкнено «Контакти» у iCloud, у разі видалення контакту з програми «Контакти» у iCloud, він також видаляється з програм «Контакти» на iPhone та Mac.

Видалення контакту

  • В програмі «Контакти» у iCloud виконайте одну з двох наведених нижче дій.

    • Щоб повністю видалити контакт, виберіть його у списку «Усі контакти» та натисніть клавішу Delete. Натисніть «Видалити» у діалоговому вікні.

    • Щоб видалити контакт із групи, виберіть її ліворуч, виберіть контакт і натисніть клавішу Delete.

      Видалення контакту з групи призводить лише до видалення з певної групи.