Вибір програм iOS для архівування

Багато програм iOS архівують дані у iCloud автоматично. Щоб заощадити вільний обсяг сховища iCloud, можна архівувати програми вибірково.

Примітка: якщо iCloud не архівує програму, жодні дані програми не архівуються. Якщо пізніше Ви відновите пристрій iOS, програму можна встановити знову, проте її дані будуть втрачені, оскільки їх не було архівовано.

Увімкнення або вимкнення архівації окремих програм

  1. На пристрої iOS перейдіть до «Параметри» > iCloud > «Сховище й архівація» та натисніть «Керувати сховищем».

  2. Торкніться пристрою iOS і в меню «Параметри архівації» увімкніть або вимкніть архівацію для кожного пристрою.

    Обсяг сховища iCloud, що використовується кожною програмою, відображається під кожною програмою у списку.

    Список програм може бути скорочений. Торкніться кнопки «Показати всі програми», щоб побачити повний список.

    Деякі програми Apple (наприклад, «Повідомлення» і «Диктофон»), дані яких архівуються в iCloud, не входять до списку програм. Вимкнути архівацію можна лише для програм зі списку.