Stahování nebo otevírání příloh e-mailu

Pokud dostanete e-mail s přílohou (souborem), můžete tento soubor otevřít po stažení do počítače. Pokud je přílohou dokument Pages, Numbers nebo Keynote, můžete si ho stáhnout nebo rovnou otevřít v Pages, Numbers nebo Keynote pro iCloud beta. Pokud je přílohou soubor vCard (přípona názvu souboru .vcf), můžete si tyto kontaktní informace rovnou přidat do svých kontaktů.

Otevírání příloh v Pages, Numbers a Keynote

 1. Otevřete si e-mailovou zprávu, ke které je přiložený dokument Pages, Numbers nebo Keynote.

 2. Na konci obsahu zprávy klikněte na Otevřít v [aplikaci] napravo od ikony přílohy.

  Dokument se otevře v okně editoru Pages, Numbers nebo Keynote pro iCloud beta.

Pokud si přiložený dokument chcete otevřít v aplikaci Pages, Numbers nebo Keynote na Macu, přílohu si stáhněte a pak si stažený soubor otevřete.

Stahování příloh

 1. Otevřete e-mailovou zprávu s přílohou.

  Zpráva obsahující přílohy má ikonu kancelářské sponky vpravo vedle jména odesílatele v seznamu zpráv.

 2. Pokud nad textem zprávy nevidíte seznam přiložených souborů, klikněte na Více (úplně vpravo).

 3. Klikněte na soubor, který chcete stáhnout na pevný disk počítače.

 4. Vyhledejte soubor a otevřete jej.

  Soubor se stáhne do umístění, které určíte v nastavení webového prohlížeče. V případě Safari na Macu je výchozím umístěním vaše složka Stahování.

Přidání vizitky vCard v příloze do kontaktů

 1. Otevřete e-mailovou zprávu s přílohou vCard (soubor s příponou .vcf).

  Zpráva obsahující přílohy má ikonu kancelářské sponky vpravo vedle jména odesílatele v seznamu zpráv.

 2. Pokud nad textem zprávy nevidíte seznam přiložených souborů, klikněte na Více (úplně vpravo).

 3. Klikněte na soubor vCard (.vcf) s kontaktními informacemi, které chcete přidat, a potom klikněte na Přidat do kontaktů.

Pokud se vám přílohu nedaří otevřít, možná byla vytvořena prostřednictvím aplikace, kterou v počítači nemáte nainstalovanou. V takovém případě požádejte odesílatele, aby soubor poslal znovu v takovém formátu, který vaše aplikace dokáží otevřít.