Selecteer van welke iOS apps er een reservekopie gemaakt moet worden

Veel iOS-apps maken automatisch een reservekopie van de gegevens in iCloud. U kunt iCloud-opslagruimte besparen door niet van de gegevens van elke app een reservekopie te maken.

Opmerking: Als iCloud geen reservekopie maakt van een app, maakt het ook geen reservekopie van de gegevens van die app. Als u later uw iOS-apparaat herstelt, kan de app opnieuw geïnstalleerd worden, maar de gegevens ervan kunnen niet worden hersteld wanneer er geen reservekopie van is gemaakt.

Zet reservekopie aan of uit voor bepaalde apps

  1. Ga op uw iOS-apparaat naar Instellingen > iCloud > Opslag en reservekopie en tik dan op 'Beheer opslagruimte'

  2. Tik op de naam van uw iOS-apparaat en zet vervolgens onder Reservekopie-opties de reservekopie aan of uit voor elke app.

    De grootte van de iCloud-opslag voor elke app wordt onder elke app in de lijst weergegeven.

    De lijst met apps kan verkort zijn. Wanneer u tikt op 'Toon alle apps' ziet u de gehele lijst.

    Sommige apps van Apple, zoals Berichten en Gesproken memo's, maken een reservekopie van gegevens in iCloud maar worden niet vermeld in de lijst met apps. U kunt het maken van een reservekopie alleen uitschakelen voor apps die in de lijst staan.