Notities schrijven en lezen

Notities worden getoond op datum van de laatste bewerking met de meest recente notitie bovenaan de lijst. De lijst toont de eerste paar woorden van iedere notitie.

Een notitie aanmaken

  1. Klik op de knop 'Nieuwe notitie' boven aan de lijst met notities.

  2. Typ uw notitie.

    De eerste regel van uw notitie verschijnt in de lijst met notities.

Een notitie lezen

  • Klik in de lijst met notities op de notitie die u wilt lezen.