Aanmaken of wijzigen van een e-mailalias

Een e-mailalias is een e-mailadres dat uw oorspronkelijke e-mailadres voor een ontvanger verbergt. U kunt bijvoorbeeld een alias aanmaken voor wanneer u artikelen koopt in online winkels, u zich aanmeldt voor e-maillijsten en online registreert. U kunt uw echte e-mailadres gebruiken voor uw familie en vrienden. Op deze manier helpen aliassen u de e-mailberichten die u ontvangt, beter te beheren en kunt u de bronnen van ongewenste berichten nagaan.

U kunt ook e-mail versturen via een alias.

U kunt maximaal drie actieve e-mailaliassen hebben en u kunt desgewenst een e-mailalias verwijderen of uitschakelen. U zou bijvoorbeeld een alias wellicht willen deactiveren als u deze gebruikt voor een aankoop. Nadat u het artikel hebt ontvangen, kunt u de alias uitschakelen om allerlei vervolgadvertenties niet meer te ontvangen en deze alias weer inschakelen wanneer u weer iets koopt.

Het verwijderen van een alias is permanent. Als u er dus over denkt om de alias opnieuw te gebruiken, zou u deze gewoon moeten uitschakelen. Wanneer een alias is uitgeschakeld, zullen alle e-mailberichten die naar die alias worden gestuurd, naar de afzender worden teruggestuurd.

Opmerking: Als u vijf MobileMe e-mailadressen had toen u uw account omzette naar iCloud, kunt u die vijf aliassen behouden. Maar wanneer u een van uw vijf aliassen verwijdert, kunt u geen nieuwe meer aanmaken om die te vervangen.

Aliassen kunnen niet worden overgezet. Alleen de iCloud-account die de alias aanmaakte, kan de alias gebruiken.

Zodra u een alias aanmaakt, kunt u er geen eigen account voor aanmaken.

Een alias aanmaken

 1. In iCloud Mail kiest u 'Voorkeuren' uit het venstermenu 'Actie' in de knoppenbalk.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Klik op 'Voeg alias toe'.

 4. Geef de gevraagde informatie op:

  • Alias: De tekst die u opgeeft, wordt het e-mailadres (alias@icloud.com). Een alias moet tussen de 3 en 20 tekens bevatten.

  • Volledige naam: De naam die u opgeeft, verschijnt in het veld 'Van' van de e-mail van de ontvanger.

  • Label: iCloud Mail gebruikt de beschrijving om berichten die naar uw account worden verzonden te categoriseren.

  • Kleur label: Berichten verschijnen in uw Inbox met het gekleurde label dat u aangeeft.

 5. Klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Gereed'.

Een alias wijzigen, deactiveren, reactiveren of verwijderen.

 1. In iCloud Mail kiest u 'Voorkeuren' uit het venstermenu 'Actie' in de knoppenbalk.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Selecteer de alias in de adressenlijst en voer dan een van de volgende stappen uit:

  • Om een nieuwe kleur te kiezen voor inkomende berichten, maakt u een keuze onder 'Kleur Label'. Labels voor aliassen verschijnen alleen in de iCloud Mail-app op iCloud.com.

  • Om de naam of beschrijving te veranderen, voert u een nieuwe aliasnaam en beschrijving in de beschikbare velden in. Aliasnamen moet tussen de 3 en 20 tekens zijn.

  • Om een alias uit te schakelen, selecteert u 'Schakel alias uit'.

   Wanneer een alias is uitgeschakeld, zullen alle e-mailberichten die naar die alias worden gestuurd, naar de afzender worden teruggestuurd.

  • Om een alias in te schakelen, selecteert u 'Schakel alias uit'.

  • Om een alias te verwijderen, klikt u op 'Verwijder'.

 4. Klik op 'Gereed'.

Adressen selecteren waarvan u kunt versturen

 1. In iCloud Mail kiest u 'Voorkeuren' uit het venstermenu 'Actie' in de knoppenbalk.

 2. Klik op 'Nieuw'.

 3. Kies het adres dat u meestal gebruikt uit het pop-up menu 'Stel een standaardadres in'.

 4. Selecteer de adressen in de adressenlijst waarmee u via iCloud Mail wilt kunnen versturen.

  De geselecteerde adressen verschijnen in het pop-up menu 'Van' als u een nieuw e-mailbericht aanmaakt. Aanwijzingen vindt u in Stuur e-mail via een alias.

Stel een standaardadres in waar vanaf u stuurt

Als u aliassen hebt aangemaakt of een @me.com- of @mac.com-e-mailadres hebt naast uw @icloud.com-e-mailadres, kunt u een van deze kiezen als standaardadres voor het verzenden van e-mail vanuit uw iCloud-account.

 • Volg de aanwijzingen in iCloud Mail hierboven in 'Adressen waar vandaan u kunt sturen'.

 • Ga op uw iOS-apparaat naar Instellingen > Mail, Contacten, Agenda's > iCloud > Account. Tik op Mail, tik op E-mail en tik vervolgens op het adres waarvandaan u e-mail wilt versturen.

 • Open op uw Mac het programma Mail, kies Mail > Voorkeuren, klik op 'Opstellen' en kies dan uit het popup-menu 'Stuur nieuwe berichten van' het adres waarvandaan u wilt versturen.

 • Voer op uw Windows-computer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies in Outlook 2013 of 2010 Bestand > Info > Accountinstellingen > Accountinstellingen, klik op de tab 'E-mail', selecteer het adres dat u meestal gaat gebruiken om mail te versturen en klik op 'Stel in als standaard'.

  • Kies in Outlook 2007 Tools > Accountinstellingen, klik op de tab E-mail, selecteer het adres waarvandaan u wilt versturen en klik dan op 'Als standaard instellen'.