Spellingscontrole op een e-mail

Als u iCloud Mail in Safari of Firefox op een Mac gebruikt, kunt u een iCloud e-mailbericht op spellingfouten controleren met de spellingscontrole van de browser.

Indien u een andere webbrowser gebruikt, controleer dan de voorkeursinstellingen van de browser of de menu's om te zien of deze spellingscontrole heeft.

Controleer spelling

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u Safari gebruikt, kiest u Bewerk > Spelling en grammatica > Controleer spelling tijdens typen.

  • Als u Firefox gebruikt, kiest u Extra > Opties, klikt u op 'Geavanceerd' en op 'Algemeen' en schakelt u 'Mijn spelling controleren tijdens het typen' in.

  • Als u Google Chrome gebruikt, kiest u Bewerk > Spelling en grammatica > Controleer spelling tijdens typen.

 2. Stel een nieuw bericht op of open een bericht waarvan u de spelling wilt controleren.

  Mogelijk onjuiste spelling in het bericht zal onderstreept worden met een rode stippellijn.

 3. Control+klik op een verkeerd gespeld woord en kies een van de volgende opties uit het menu:

  • Om een voorgestelde spelling te accepteren, kiest u het woord dat u wilt gebruiken.

  • Om het woord toe te voegen aan de woordenlijst, kiest u 'Voeg spelling toe' of 'Zet in woordenboek'.

 4. Herhaal stap 3 voor elk onderstreept woord om alle spellingsfouten in het e-mailbericht te corrigeren.

Safari biedt aanvullende opties voor de spellingscontrole die ook kunnen worden gekozen in het menu 'Bewerk'.