Zoeken in e-mailberichten

U kunt in iCloud Mail zoeken naar e-mailberichten die in een van de velden specifieke tekst bevatten.

Zoeken in e-mailberichten

  1. In de zijkolom, klikt u op een item (de Inbox of een map) dat u wilt doorzoeken.

  2. Klik op 'Zoek' boven de berichtenlijst, typ de tekst die u zoekt en selecteer het veld waarin u wilt zoeken: 'Van', 'Aan', 'Onderwerp' of 'Alles'.

    Zoekveld in het iCloud-venster
  3. Om alle berichten weer te zien, klikt u op de knop 'Verwijder' in het zoekveld.