Wijzig instellingen iCloud-functies

U kunt op elk apparaat aanpassen welke iCloud-functies u gebruikt door functies in- of uit te schakelen. Bovendien kunt u iCloud ook helemaal uitschakelen.

Wanneer u een iCloud-functie uitschakelt op een apparaat, is uw actuele iCloud-informatie voor die functie niet meer beschikbaar op het apparaat. Als u iCloud Mail, Contacten, Agenda, Notities of Herinneringen op een apparaat uitschakelt, hebt u nog wel toegang tot uw informatie op iCloud.com. De informatie is ook toegankelijk op een ander apparaat dat u hebt ingesteld voor die functie. Wanneer u een iCloud-functie uitschakelt op een apparaat, kunt u in sommige gevallen kiezen of u een kopie van de informatie van die functie wilt behouden op het apparaat. De gekopieerde informatie wordt niet gesynchroniseerd met iCloud.

Voordat u een bepaalde functie op al uw apparaten uitschakelt, of voordat u iCloud helemaal uitschakelt, kunt u een kopie van de iCloud-gegevens op uw computer archiveren. Ga voor meer informatie naar het Apple Support-artikel iCloud-gegevens archiveren of kopiëren.

iCloud-functies aan- of uitzetten

Afhankelijk van de apparaat-instellingen die u wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Op het beginscherm van het iOS-apparaat gaat u naar Instellingen > iCloud en tikt u vervolgens om de iCloud-functies in- of uit te schakelen.

  Venster 'Instellingen' met iCloud-diensten ingeschakeld
 • Open op een Mac iCloud-voorkeurenen selecteer of deselecteer elke functie vervolgens. (iCloud-functies in OS X v10.7.5 worden op een iets andere manier weergegeven.)

  Venster 'Systeemvoorkeuren' met geselecteerde diensten

  Als uw Mac OS v10.7.5 geïnstalleerd heeft en u hebt Agenda's & Herinneringen uitgezet, dan worden de gegevens van uw agenda en herinneringen niet lokaal opgeslagen in iCal. Als u uw agendagegevens en herinneringen wilt behouden dan moet u een reservekopie maken voordat u iCloud afsluit. Ga voor meer informatie naar het Apple Support-artikel Agenda's en herinneringen verwijderd uit Agenda's en herinneringen of iCal bij uitschakeling van iCloud Agenda.

 • Open op een Windows-computer het iCloud-configuratiescherm en selecteer of deselecteer elke functie vervolgens. Om de wijzigingen door te voeren, klikt u op 'Toepassen'.

  Aanvinkvelden naast de iCloud-diensten

  Door Mail, Contacten, Agenda en Taken in te schakelen, wordt uw iCloud-account toegevoegd aan Microsoft Outlook 2007 of later als dit op uw Windows-computer is geïnstalleerd. iCloud-herinneringen worden in Outlook 'taken' genoemd.

  Als Outlook niet op uw Windows-computer is geïnstalleerd, kunt u iCloud Mail, Contacten, Agenda en Herinneringen gebruiken via uw webbrowser op iCloud.com.

  Als u Bladwijzers inschakelt, stemt iCloud uw bladwijzers in de Windows-browsers af op bladwijzers in Safari op uw iOS-apparaten en Mac-computers waarop de iCloud Safari-functie is ingeschakeld (iCloud Bladwijzers in OS X versie 10.7.5). Om de Windows-browsers te wijzigen waarvan u de bladwijzers actueel wilt houden, klikt u op 'Opties' naast Bladwijzers. Ga voor informatie over browsers die worden ondersteund door het iCloud-configuratiescherm, naar het Apple Support-artikel Systeemvereisten.

Zet iCloud helemaal uit

Als u iCloud op alle of enkele apparaten wilt uitschakelen, voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Ga op het beginscherm van uw iOS-apparaat naar Instellingen > iCloud en tik onder in het scherm op 'Verwijder account'.

  Opmerking: Als u uw iCloud-account verwijdert, zal iCloud geen reservekopieën meer maken van uw iOS-data. U kunt nog steeds reservekopieën van uw apparaat in iTunes maken (voor meer informatie opent u iTunes en kiest u iTunes > Help).

 • Open op de Mac iCloud-voorkeuren en klik vervolgens op 'Log uit'.

  Als uw Mac OS v10.7.5 geïnstalleerd heeft en u hebt iCloud uitgezet, dan worden de gegevens van uw agenda en herinneringen niet lokaal opgeslagen in iCal. Als u uw agendagegevens en herinneringen wilt behouden dan moet u een reservekopie maken voordat u iCloud afsluit. Ga voor meer informatie naar het Apple Support-artikel Agenda's en herinneringen verwijderd uit Agenda's en herinneringen of iCal bij uitschakeling van iCloud Agenda.

 • Op uw Windows-computer opent u het iCloud-configuratiescherm en klikt u dan op 'Log uit'.

Opmerking: Als u automatische downloads hebt ingeschakeld voor muziek-, app- of boekaankopen (in iTunes-voorkeuren of onder 'Instellingen' op uw iOS-apparaat), worden uw iTunes-aankopen nog steeds naar uw apparaten gedownload.