Herinneringslijsten toevoegen of verwijderen

Alle herinneringen die u creëert worden in een herinneringslijst gestopt. iCloud Herinneringen bevat een lijst met actieve herinneringen en een lijst met voltooide onderdelen. U kunt de naam van deze lijsten niet wijzigen en u kunt ze ook niet verwijderen. U kunt wel aanvullende herinneringslijsten aanmaken. Door herinneringen in lijsten te organiseren kunt u uw werk-, persoonlijke en andere taken eenvoudig uit elkaar houden.

Een nieuwe lijst aanmaken

  1. Klik boven in het venster, boven de herinneringslijsten, op de knop Voeg toe .

  2. Type een naam voor de herinneringslijst in het tekstveld dat verschijnt en druk op Enter.

Een lijst verwijderen

Wanneer u een herinneringslijst verwijdert, worden alle herinneringen die er in staan eveneens verwijderd. U kunt uw laatste herinneringslijst niet verwijderen omdat u altijd ten minste één lijst met actieve (nog niet voltooide) herinneringen moet hebben.

WAARSCHUWING: Wanneer u een herinneringslijst verwijdert, wordt deze op ieder apparaat verwijderd waar u iCloud Herinneringen op hebt ingeschakeld. Als u bijvoorbeeld iCloud Herinneringen op uw iPhone hebt ingeschakeld, dan zal een herinneringslijst die u uit iCloud Herinneringen op internet verwijdert ook uit de app Herinneringen op uw iPhone worden verwijderd.

  1. Selecteer de herinneringslijst die u wilt verwijderen.

  2. Druk op de toets 'Delete' of 'Backspace'.