Een herinnering als voltooid of niet voltooid markeren

Een herinnering blijft in de herinneringslijst staan totdat u deze markeert als voltooid. Op dat moment wordt de herinnering in de lijst verplaatst naar de map Voltooid.

Markeren als voltooid

  • Selecteer de lijst die de herinnering bevat en klik op de cirkel links van de herinnering.

    De herinnering wordt naar de map Voltooid verplaatst.

Markeer een item als niet-voltooid

  • Selecteer de lijst die de herinnering bevat, klik op Voltooid en klik op de cirkel links van de herinnering om deze te deselecteren.