Contacten zoeken

In iCloud Contacten kunt u zoeken op contactnaam of op andere gegevens die op een contactkaart staan.

Contacten zoeken

  • Klik op 'Zoek' en typ de tekst die u zoekt.

    Wanneer u de contactnaam of contactgegevens invoert in het zoekveld, geeft iCloud Contacten overeenkomstige contacten weer in elke contactkaart en wordt de betreffende tekst gemarkeerd.

Om opnieuw uw volledige contactenlijst te tonen, verwijdert u de in het zoekveld ingevoerde tekst of klikt u in het zoekveld op de knop 'Verwijder' .