Een contact verwijderen

U kunt een contact op elk moment verwijderen.

WAARSCHUWING: Wanneer u een contact verwijdert, wordt dit verwijderd op elk apparaat waarop iCloud Contacten is ingeschakeld. Bijvoorbeeld: als iCloud Contacten op uw iPhone en Mac is ingeschakeld en u verwijdert een contact in de webapp iCloud Contacten, dan wordt het contact ook in de app Contacten op uw iPhone en Mac gewist.

Een contact verwijderen

  • Voer in iCloud Contacten een van de volgende handelingen uit:

    • Om een contact volledig te verwijderen, selecteert u het contact in de lijst 'Alle Contacten' en drukt u vervolgens op de 'Delete'-toets. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op 'Verwijder'.

    • Om een contact uit een groep te verwijderen klikt u aan de linkerkant op de groep, selecteert u het contact en drukt u op de 'Delete'-toets.

      Als u een contact verwijdert uit een groep, wordt het alleen uit die groep verwijderd.