Een contact bewerken

Een contact dat u iCloud Contacten hebt aangemaakt, kunt u op elk moment aanpassen. U kunt velden voor standaardgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, toevoegen of verwijderen. U kunt ook velden toevoegen voor aanvullende gegevens, zoals een verjaardag, bijnaam, naam van partner enzovoort.

Een contact bewerken

 1. In de contactenlijst selecteert u het contact dat u wilt bewerken en vervolgens klikt u op de knop 'Bewerk' boven in de contactpersoonkaart.

 2. Om contactgegevens te bewerken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Om de bestaande informatie bij te werken, selecteert u de tekst in een veld en voert u de nieuwe tekst in.

   Indien u het land wijzigt, worden de andere adresvelden aangepast aan de indeling van adresgegevens van het nieuwe land. Met deze functie kunt u contacten aanmaken met een adresopmaak die anders is dan de standaardlay-out die u hebt opgegeven in 'Contacten-voorkeuren'.

  • Om een veld te verwijderen, klikt u op de knop 'Verwijder' links van het veld op de contactkaart.

  • Als u een veld wilt toevoegen van een type dat al voorkomt op de contactkaart, voert u de informatie in het lege veld onder de andere velden van hetzelfde type in.

   Als het veld dat u wilt toevoegen geen leeg veld heeft, klikt u op 'Voeg toe' [type veld].

   Bijvoorbeeld: om een nieuw telefoonnummer toe te voegen, voert u dit in het lege veld voor een telefoonnummer in. Om een nieuw adres toe te voegen, klikt u op 'Voeg nieuw adres toe'.

  • Om een veld toe te voegen dat niet op de contactpersoonkaart staat, klikt u op 'Nieuw veld' onder aan de contactpersoonkaart en kiest u een optie uit het venstermenu.

   Het menu geeft alle beschikbare veldsoorten weer. De velden met minstens één gedefinieerde waarde voor het huidige contact, worden gedimd en kunnen niet worden gekozen.

  • Om het label van een veld te wijzigen, klikt u op het label en kiest u een nieuw label in het menu.

  • Om uw eigen label aan te maken, klikt u op het label, kiest u 'Aangepast', typt u een naam in het veld dat verschijnt en klikt u buiten het veld of drukt u op 'Enter'.

 3. Klik op 'Gereed'.