Stoppen met het delen van een agenda

U kunt het delen van een agenda met alle deelnemers op elk moment stoppen.

Stoppen met het delen van een agenda

  1. Klik op de knop 'Deel' rechts naast de naam van de agenda.

    Het icoon 'Gedeelde agenda' in de agendalijst
  2. De selectie van Privé-agenda, Openbare agenda of beide ongedaan maken.

  3. Klik op 'OK' en vervolgens op 'Stop delen' in het dialoogvenster dat verschijnt.

Een privéagenda zal voor geen enkele deelnemer meer beschikbaar zijn. Een openbare agenda wordt uit de URL verwijderd en is niet meer beschikbaar.