Een waarschuwing voor activiteiten instellen

Een waarschuwing is een herinneringsbericht dat de uiterste afrondingsdatum voor een activiteit nabij is.

Om een waarschuwing te ontvangen van de webapp iCloud Agenda, moet u zijn ingelogd op iCloud.com wanneer de waarschuwing wordt gedaan. Als u niet op iCloud.com bent ingelogd, kunt u wel waarschuwingen ontvangen op alle apparaten waarop iCloud Agenda is ingeschakeld.

Een waarschuwing instellen voor een activiteit

  1. Dubbelklik op de activiteit waaraan u een waarschuwing wilt toevoegen.

  2. Kies een optie in het venstermenu 'Waarschuwing'.

    Om een waarschuwing te ontvangen wanneer de activiteit begint, kiest u 'Op de datum van'.

  3. Om een tweede waarschuwing toe te voegen, kiest u een optie in het venstermenu '2e waarschuwing'.

  4. Klik op 'Gereed'.

Een waarschuwing voor een activiteit verwijderen

  • Open de activiteit met de waarschuwing die u wilt verwijderen, kies 'Geen' in het venstermenu 'Waarschuwing' en klik vervolgens op 'OK'.

Als u geen waarschuwingen ontvangt

Controleer het volgende:

  • Dubbelklik op de activiteit om te controleren of u voor dat item een waarschuwing hebt ingesteld.

  • Als u de waarschuwing van iCloud Agenda wilt ontvangen, zorg er dan voor dat u bent ingelogd op iCloud.com wanneer de ingestelde waarschuwing zal worden gedaan.