Activiteiten aanmaken

Nadat u een agenda hebt aangemaakt, is het eenvoudig om activiteiten, zoals vergaderingen of afspraken, eraan toe te voegen.

Een activiteit aan een agenda toevoegen

 1. Voer één van de volgende stappen uit:

  • Klik in de agenda dubbel op de plaats waar u wilt dat de activiteit start.

   De starttijd van een activiteit in de dag- of weekweergave is het uur of halfuur dat het dichtst bij de tijd ligt waarop u klikt. In het maandoverzicht is de starttijd 12:00 's middags. Standaard is de tijdsduur ingesteld op één uur.

  • Klik op de knop 'Voeg toe' rechts onderin.

  • Kies 'Nieuwe activiteit' in het venstermenu 'Actie' onder de zijkolom.

 2. Typ een naam en locatie voor de activiteit en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Om de datum en tijd van de activiteit te wijzigen, voert u deze in de velden in. U kunt ook een activiteit naar boven of naar beneden slepen in een dag, of van een dag naar een andere dag slepen. Als u met de onderkant ervan sleept, verlengt of verkort u de duur.

  • Om de activiteit de hele dag te laten duren, selecteert u 'Hele dag'.

  • Om van de activiteit een herhalende activiteit te maken, kiest u een optie in het venstermenu 'Herhaal'.

  • Om een waarschuwing voor de activiteit in te stellen, kiest u een optie in het venstermenu 'Waarschuwing'.

  • Om personen aan de activiteit toe te voegen, voert u hun e-mailadressen in het veld 'Genodigden' in.

  • Om een bijlage aan de activiteit toe te voegen, zoals een vergaderagenda, klikt u op 'Voeg bestand toe'. Als u de agenda deelt, hebben deelnemers ook toegang tot de bijlage.

  • Om een notitie aan een activiteit toe te voegen, typt u uw bericht in het veld 'notitie'.

 3. Klik op 'Gereed'.

Een activiteit toevoegen die de hele dag duurt of verspreid is over meerdere dagen

 1. Voer één van de volgende stappen uit:

  • Om een nieuwe activiteit aan te maken, dubbelklikt u op de dag in de agenda waarop de activiteit moet beginnen die de hele dag duurt of die verspreid is over meerdere dagen.

  • Om een bestaande activiteit te wijzigen, dubbelklikt u erop.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Om een activiteit aan te maken die één hele dag duurt, selecteert u de optie 'Hele dag'. U wilt dit wellicht doen om aan te geven dat u een dag vrij neemt.

  • Om een activiteit te maken die meerdere dagen duurt, selecteert u 'Hele dag' en geeft u de start- en einddatums op in de velden 'Van' en 'Tot'.

  • Om een meerdaagse activiteit te maken die niet elke dag de hele dag duurt, maakt u de activiteit voor de eerste dag en laat u deze op meerdere dagen terugkomen door opties te kiezen in de venstermenu's 'Herhaal' en 'Beëindig'.

 3. Klik op 'Gereed'.

Tip: U kunt ook een bestaande activiteit omzetten naar een activiteit die de hele dag duurt door deze naar de rij 'Hele dag' te slepen aan de bovenkant van de agenda (in de weergave 'dag' of 'week').